Ebaeetiline mäng & probleemid serveriga

Ebaeetiline mäng

Avatud kaartidega Hiina pokker on individuaalne (mitte tiimi-) mäng. Igasugune tegevus, mis aitab mõnd teist mängijat, on ebaeetiline ja keelatud. Ebaeetiline mäng, nagu näiteks kinniste kaartide jagamine ja dumping (sihilik žetoonide kaotamine vastasele), võib kaasa tuua karistusi, sealhulgas ka reeglite rikkuja ja/või tema kaaslase kontode sulgemise. Tonybet Poker jälgib rutiinselt mängu, et tagada mängijate ausus ja reeglitest kinnipidamine. Ausa mängu kontroll võib eelneda võitude väljamaksmisele.

Mängija võib turniiri jooksul kasutada ainult ühte kontot ning ei tohi “loovutada” oma kohta turniiri kestel teisele mängijale.  Reeglite rikkumine võib lõppeda karistustega, nagu näiteks hoiatus, diskvalifitseerimine turniirilt (osalise või täieliku võitude konfiskeerimisega) kuni Tonybeti pokkeritoa konto sulgemiseni.

Mängu “üleandmine” teisele mängijale käimasoleva turniiri jooksul on keelatud.

Serveri rikked

Serveri kokkujooksmise puhul turniir suletakse ning sisseostud makstakse mängijatele tagasi.