Tonybeti pokkeritoa turniiridelt elimineerimine

Elimineerimine

Kui üks mängija on kogunud endale kõik olemasolevad žetoonid, või kui auhinnaraha läheb jagamisele allesjäänud mängijate vahel, turniir lõppeb.

Kui mängija saavutab Fantaasiamaa algstäkiga, siis tema vastane elimineeritakse.

Ühe laua kinnipanek: kui mängija algstäkiga Fantaasiamaale jõudmine on kaasa toonud vastasmängija väljalangemise. Võrdse žetoonide arvuga mängijad alustavad vastaste väljalöömist kellaosuti liikumise suunas alustades buttonist.

Mitmelaua elimineerimised ilma käsi-käe haaval mänguta: käsi võrreldakse elimineerimise järjekorras.

Elimineerimine käsi-käe haaval mängimisel: Seda meetodit kasutatase siis, kui väljamaksed suurenevad järsult või mängijate arv kahaneb suure kiirusega. Mitmelaua mäng on sünkroniseeritud. Ühtegi kätt ei jagata välja, kuni lauas istuvad mängijad ei ole lõpetanud oma mängukäsi. Lõppjärjestuse määrab stäkkide suurus enne käe algust. Kui kahel mängijal on võrdne stäkk, siis esimesena langeb välja see, kes kaotab oma punktid esimesena. Fantaasiakäed ei lähe elmineerimisel arvesse, kuid neid arvestatakse mängitava käe tervikuna.

Mitmelaua elimineerimised: käsi võrreldakse elimineerimise järjekorras.

Buttoni liikumise reegel: button liigub päripäeva

Kui Fantaasiamaa on küll aktiivne, kuid käed ei ole veel moodustatud. Fantaasiamaa lõppeb siis, kui seal viibiv(ad) mängija(d) või nende vastane/vastastesd lauas on all-in.