How to Play Texas Hold'em Poker?

Learn the Rules to Play Texas Hold'em Poker

Texas Hold‘Emi Reeglid

Ühine meiega! Texas Hold’em on kõige populaarsem pokkerivariatsioon maailmas, mida mängitakse standardse 52-kaardise pakiga, mida segatakse enne igat jaotust.

Kõigepealt saab iga mängija kaks nn taskukaarti. Sellele järgneb kolm ringi, kus lauale jagatakse kõikide mängijate ühised kaardid. Parim viiest kaardist koosnev käsi, mis  moodustub kahest taskukaardist ja viiest ühisest kaardist, võidab!

Iga jaotus algab väiksest ja suurest pimepanusest ning panustamisvoorust. Täpsemad panustamise reeglid erinevad pisut Limit, Pot Limit ja No Limit mängudes.

Esimest kolme ühist kaarti kutsutakse flopiks ning see jagatakse välja pärast esimest panustamisvooru. Järgneb teine panustamisvoor, pärast mida jagatakse lauale üks ühine kaart - turn. Peale kolmandat panustamisvooru jagatakse välja viimane ühine kaart, mida kutsutakse riveriks. Seejärel toimub neljas ja viimane panustamisvoor. Võitjaks tuleb mängija, kelle käes on tugevaim kombinatsioon.

Väike ja suur pimepanus on kohustuslikud ning päripäeva liikuv button näitab, kes mängijatest need välja peavad käima. Nendele järgnevad mängijad saavad valida, kas nad callivad suure pimepanuse, tõstavad või foldivad.

Miinimumpanus Pot Limit Hold’emis on võrdne suure pimepanusega, kuid mängijad võivad alati teha panka kõrgemaid panuseid.

Miinimumtõste: Väikseim võimalik tõste peab olema võrdne eelmise sama ringi panuse või tõstega. Näiteks kui esimene mängija panustab €5, on teise mängija miinimumtõsteks samuti €5 (mis teeb panuse kogusuuruseks €10).

Maksimaalne tõste: Suurim võimalik tõste on võrdne panga suurusega. Viimane tähendab panga kogusuurust, millele lisanduvad kõik lauas tehtavad panused ja summa, mille hetkel aktiivne olev olev mängija peaks enne tõstet callimiseks välja käima.

Näide: Oletame, et panga suuruseks on €100 ning käesolevas panustamisvoorus pole varasemat tegevust olnud, on võimalik maksimaalne panus €100. Pärast  seda panust liigub panustamisõigus järgmisele mängijale. See mängija võib loobuda, callida €100 või sooritada tõste miinimumi (€100 võrra rohkem) ja maksimumi vahel. Maksimaalne panus sellisel juhul on €400 – tõstja peaks callima €100, mis teeb panga suuruseks €300, ja seejärel tõstma €300 võrra enam, mis teeb panuse kogusuuruseks €400.

Pot Limit Hold’emis tõstete arvu ülempiiri ei ole.

No Limit Hold‘emis ei saa panus olla väiksem kui nõutud miinimum. Seevastu ülemiseks piiriks on mängija käes olevate žetoonide koguarv (all in). Nagu ka Pot Limit Hold‘emis on €5/€10 No Limit mängudes pimepanuste suuruseks €5 ja €10.

Turniiri Hold‘emis on kindel ajapiirang, mille raames tuleb otsused teha. Texas Hold‘emis ei ole antesid, kuid turniiridel lisatakse hilisemates ringides anted, mille suurus on vastavuses panuste limiitidega.

Käte tugevused

Kuninglik mastirida moodustub ühte masti ässast, kuningast, emandast, soldatist ning kümnest. 

Kuninglik mastirida on võitmatu käsi.

Mastirida: Viis järjestikust ühest mastist kaarti. 

Kahe mastirea korral võidab kõrgem rida.

Nelik: neli võrdse tugevusega kaarti + üks lisakaart (kicker)..

Viigi korral võidab kõrgem nelik.

Maja: Kolm ühe ja kaks teise tugevusega kaarti.

Viigi korral võidab kõrgema kolmikuga maja.

Mast: Viis ühest mastist kaarti.

Kui masti saab mitu mängijat, otsustab võitja kõige kõrgema tugevusega kaart. Kui kõik viis kaarti on identsed, pank poolitatakse. Mast ise mingit tugevust ei oma.

Rida: Viis järjestikust kaarti.

Mitme rea korral võidab see, mille ülemine kaart on kõrgeim.

Märkus: Äss on ainus kaart, mida saab reas kasutada kas kõrgeima või madalaima kaardina. A,K,Q,J,T on kõrgeim (äss-kõrge) rida; A,2,3,4,5 aga madalaim (viis-kõrge) rida.

Kolmik: Kolm ühe tugevusega kaarti ja kaks sõltumatut kaarti.

Kõrgeima väärtusega kolmik võidab viigi korral.

Kaks paari: kaks ühe tugevusega kaarti + kaks teist teise väärtusega kaarti + üks sõltumatu kaart.

Kõrgeim paar võidab. Madalam paar või sõltumatu kaart otsustavad võitja juhul, kui tugevamad kaardid on identsed.

Paar: Kaks ühetugevust kaarti ning kolm sõltumatut kaarti.

Kõrgeim paar otsustab viigi korral võitja. Kui paarid on võrdsed, sõltub tulemus kõrgeimast sõltumatust kaardist (kickerist).

Kõrge kaart: Iga käsi, mis ei moodusta ühtegi ülaltoodud kombinatsiooni.

Viigi korral võidab kõrgem kaart. Kui see on võrdne, otsustab tugevuselt järgmine kaart.