Kõige tähtsamad asjad, mida pead teadma, kui mängid Tonybeti pokkeritoas

Tähtsad asjad, mida pead teadma mängides Tonybeti pokkeritoas

Teised avatud kaartidega Hiina pokkeri reeglid

Maksimaalne lubatud laudade arv mobiiltelefonis

Mobiiltelefoni kasutajad saavad avada samaaegselt ainult kolm lauda. Juhul, kui mängija on registreerunud turniirile ja tal on avatud kolm lauda, peab ta turniiri alguseks ühe neist sulgema. Pärast laua sulgemist ilmub ekraanile automaatselt turniirilaud.

Ajapiirang

Ajapiirangut ei ole.

Paiguta automaatselt

Kui valid "Paiguta automaatselt", siis Sinu kaardid paigutatakse automaatselt vastavalt sellele, millised pilud on hetkel avatud. Kaardid paigutatakse vasakult paremale ning alates alumisest kuni ülemise käeni. Juba paigutatud kaartide asukohti ei muudeta. Palun pane tähele, et kui valid automaatse paigutuse, siis kaarte ei lukustata ning nende asukohti saab hiljem muuta.

Katkestused ja sit-outid

  • Mängijad võtavad endale kogu vastutuse tagajärgede eest, mis tulenevad internetiühenduse katkemisest ja viivitustest, kui probleemi põhjustajaks ei ole Tonybet Pokeri serveri rike.
  • Tonybet Pokeri serveri häire tühistatakse viimane käsi rahamängus.
  • Katkestuse korral on mängijal 90 sekundit aega serveriga taasühinemiseks. Kui ühendust ei õnnestu 90 sekundi jooksul luua, läheb aeg uuesti käima. Kui mängija ei ole aja käivitumise järel lauda naasnud, paigutatakse kaardid automaatselt.
  • Mäng läheb edasi ka juhul kui mängija pole järgmise käe jooksul lauda naasnud. Sel juhul paigutatakse kaardid automaatselt.
  • Turniiri mängimise ajal istuvad ühenduse kaotanud mängijad väljas kõikides kätes kuni nende netiühendus taastatakse.
  • Üheaegsed ühenduse kaotamised mitmete mängijate poolt võivad tekitada vajaduse mäng katkestada kuni kõik mängijad on ühenduse tagasi saanud. Klienditoel on õigus mäng katkestada kui mängijad ei naase mängu mõistliku aja jooksul.

Probleemid serveriga

  • Tonybet Pokeri serveri häire korral rahamäng suletakse ja stäkk taastataks sellisena nagu see käe alguses oli. Turniirid suletakse ja sisseostud makstakse tagasi.