Avatud kaartidega Hiina pokkeri Fantaasiamaa

Õpi, kuidas pääseda Fantaasiamaale

Fantaasiamaa

Fantaasiamaale pääsemiseks peavad mängijad saama Hiina pokkeri mängudes ülemisse kätte vähemalt emandate paari ning käsi ei tohi olla vigane. Tingimused Pineapple 2-7 mängus on aga mõnevõrra raskemad - nimelt peab mängija saama Fantaasiamaale pääsemiseks ülemisse kätte vähemalt KK või 2, 3, 4, 5, 7 keskmisesse kätte. Mõistagi peavad kõik käed olema korrektsed.

Fantaasiamaa on boonusring, mis on otseselt seotud eelmise jaotusega. Fantaasiamaale pääsenud mängijate vastased jätkavad tavalist mängu, seevastu Fantaasiamaal viibivad mängijad klassikalises ja Turbo versioonis saavad 13 kaarti kätte korraga. Pineapple mänguformaadis saavad mängijad 14 kaarti, millest ühest peavad loobuma. 2-7 Pineapple mänguformaadis saab mängija samuti 14 kaarti, kui tal on ülemises käes vähemalt KK või keskmises käes 2, 3, 4, 5, 7. Kui mängijal õnnestub aga saada üheaegselt üles KK või parem ning alla 2, 3, 4, 5, 7, saab ta Fantaasiamaal korraga kätte koguni 15 kaarti.

Fantaasiamaal ei näe mängijad üksteise kaarte enne, kui kõik kaardid on paigutatud. Kehtivad kõik boonused tugevate käte eest. Mängijad pääsevad kordama Fantaasiamaad klassikalises ja turbo OFC-s juhul, kui nad moodustavad kolmiku ülemises käes, maja keskmises käes või neliku alumises käes.

Progressive Pineapple mänguformaadis on võimalik saada Fantaasiamaal kuni 17 kaarti, mis sõltub eelmises tavamängus saadud ülemise käe tugevusest. QQ ülemises käes annab 14 kaarti, KK juba 15 kaarti, AA -16 kaarti ning kui mängija suudab koguda ülemisse kätte mistahes kolmiku, alustab ta Fantaasiamaad 17 kaardiga. Kui mängija jääb Progressive Pineapple mänguformaadis Fantaasiamaale püsima, saab ta järgmises Fantaasiakäes alati 14 kaarti sõltumata sellest, milline oli mängija ülemise käe kombinatsioon eelmises Fantaasiakäes. 

OFC Pineapple'is tuleb ka keskele nelik saada. 2-7 Pineapple mängus tuleb saada üles kolmik või nelik/sellest tugevam käsi alumises käes. Kui mängija pääses 15-kaardiga Fantaasiamaale ning pääseb seda kordama, jagatakse talle ikkagi 14 kaarti.