How to Play Omaha Poker?

Learn the Rules to Play Omaha Poker

Omaha Reeglid

Omaha on Hold‘em pokkeri mõningate eripäradega variant. Mängijaile jagatakse kahe kaardi asemel neli taskukaarti, kasutatakse tavapärast 52 kaardiga kaardipakki. 

Ülesandeks on moodustada parim viiest kaardist koosnev käsi. Siin tuleb aga silmas pidada, et kasutama peab kaht taskukaarti ja kolme lauakaarti. Panustamisreeglid on samad, mis Hold‘emis.

Iga jaotuse alguses jagatakse mängijatele neli taskukaarti. Sellele järgneb panustamisvoor ning väike ja suur pimepanus.

Miinimumpanus Pot Limit Omahas on võrdne suure pimepanusega, kuid mängijad võivad alati teha panka kõrgemaid panuseid.

Miinimumtõste: Väikseim võimalik tõste peab olema võrdne eelmise sama ringi panuse või tõstega. Näiteks kui esimene mängija panustab €5, on teise mängija miinimumtõsteks samuti €5 (mis teeb panuse kogusuuruseks €10).

Maksimaalne tõste: Suurim võimalik tõste on võrdne panga suurusega. Viimane tähendab panga kogusuurust, millele lisanduvad kõik lauas tehtavad panused ja summa, mille hetkel aktiivne olev olev mängija peaks enne tõstet callimiseks välja käima.

Näide: Oletame, et panga suuruseks on €100 ning käesolevas panustamisvoorus pole varasemat tegevust olnud, on võimalik maksimaalne panus €100. Pärast  seda panust liigub panustamisõigus järgmisele mängijale. See mängija võib loobuda, callida €100 või sooritada tõste miinimumi (€100 võrra rohkem) ja maksimumi vahel. Maksimaalne panus sellisel juhul on €400 – tõstja peaks callima €100, mis teeb panga suuruseks €300, ja seejärel tõstma €300 võrra enam, mis teeb panuse kogusuuruseks €400.

Pot Limit Omahas tõstete arvu ülempiiri ei ole.

Pärast esimest panustamisvooru laotakse flopis lauale kolm kaarti nagu Hold’emiski, millele järgneb teine panustamisvoor. Kõik tõsted järgnevates voorudes järgivad eeltoodud näitega sama mustrit.

Järgneb teine panustamisvoor, pärast mida jagatakse lauale üks ühine kaart - turn. Peale kolmandat panustamisvooru jagatakse välja viimane ühine kaart, mida kutsutakse riveriks. Seejärel toimub neljas ja viimane panustamisvoor. Võitjaks tuleb mängija, kelle käes on tugevaim kombinatsioon kahest individuaalsest ja kolmest ühisest kaardist.

Käte tugevused

Kuninglik mastirida moodustub ühte masti ässast, kuningast, emandast, soldatist ning kümnest. 

Kuninglik mastirida on võitmatu käsi.

Mastirida: Viis järjestikust ühest mastist kaarti. 

Kahe mastirea korral võidab kõrgem rida.

Nelik: neli võrdse tugevusega kaarti + üks lisakaart (kicker)..

Viigi korral võidab kõrgem nelik.

Maja: Kolm ühe ja kaks teise tugevusega kaarti.

Viigi korral võidab kõrgema kolmikuga maja.

Mast: Viis ühest mastist kaarti.

Kui masti saab mitu mängijat, otsustab võitja kõige kõrgema tugevusega kaart. Kui kõik viis kaarti on identsed, pank poolitatakse. Mast ise mingit tugevust ei oma.

Rida: Viis järjestikust kaarti.

Mitme rea korral võidab see, mille ülemine kaart on kõrgeim.

Märkus: Äss on ainus kaart, mida saab reas kasutada kas kõrgeima või madalaima kaardina. A,K,Q,J,T on kõrgeim (äss-kõrge) rida; A,2,3,4,5 aga madalaim (viis-kõrge) rida.

Kolmik: Kolm ühe tugevusega kaarti ja kaks sõltumatut kaarti.

Kõrgeima väärtusega kolmik võidab viigi korral.

Kaks paari: kaks ühe tugevusega kaarti + kaks teist teise väärtusega kaarti + üks sõltumatu kaart.

Kõrgeim paar võidab. Madalam paar või sõltumatu kaart otsustavad võitja juhul, kui tugevamad kaardid on identsed.

Paar: Kaks ühetugevust kaarti ning kolm sõltumatut kaarti.

Kõrgeim paar otsustab viigi korral võitja. Kui paarid on võrdsed, sõltub tulemus kõrgeimast sõltumatust kaardist (kickerist).

Kõrge kaart: Iga käsi, mis ei moodusta ühtegi ülaltoodud kombinatsiooni.

Viigi korral võidab kõrgem kaart. Kui see on võrdne, otsustab tugevuselt järgmine kaart.