Avatud kaartidega Hiina pokkeri käte tugevusjärjestus

Pokkerikäte tugevusjärjestus Hiina pokkeris

Käte tugevused

Kuninglik mastirida moodustub ühte masti ässast, kuningast, emandast, soldatist ning kümnest. 

Kuninglik mastirida on võitmatu käsi.

Mastirida: Viis järjestikust ühest mastist kaarti. 

Kahe mastirea korral võidab kõrgem rida.

Nelik: neli võrdse tugevusega kaarti + üks lisakaart (kicker)..

Viigi korral võidab kõrgem nelik.

Maja: Kolm ühe ja kaks teise tugevusega kaarti.

Viigi korral võidab kõrgema kolmikuga maja.

Mast: Viis ühest mastist kaarti.

Kui masti saab mitu mängijat, otsustab võitja kõige kõrgema tugevusega kaart. Kui kõik viis kaarti on identsed, pank poolitatakse. Mast ise mingit tugevust ei oma.

Rida: Viis järjestikust kaarti.

Mitme rea korral võidab see, mille ülemine kaart on kõrgeim.

Märkus: Äss on ainus kaart, mida saab reas kasutada kas kõrgeima või madalaima kaardina. A,K,Q,J,T on kõrgeim (äss-kõrge) rida; A,2,3,4,5 aga madalaim (viis-kõrge) rida.

Kolmik: Kolm ühe tugevusega kaarti ja kaks sõltumatut kaarti.

Kõrgeima väärtusega kolmik võidab viigi korral.

Kaks paari: kaks ühe tugevusega kaarti + kaks teist teise väärtusega kaarti + üks sõltumatu kaart.

Kõrgeim paar võidab. Madalam paar või sõltumatu kaart otsustavad võitja juhul, kui tugevamad kaardid on identsed.

Paar: Kaks ühetugevust kaarti ning kolm sõltumatut kaarti.

Kõrgeim paar otsustab viigi korral võitja. Kui paarid on võrdsed, sõltub tulemus kõrgeimast sõltumatust kaardist (kickerist).

Kõrge kaart: Iga käsi, mis ei moodusta ühtegi ülaltoodud kombinatsiooni.

Viigi korral võidab kõrgem kaart. Kui see on võrdne, otsustab tugevuselt järgmine kaart.