Avatud kaartidega Hiina pokkeri reeglid

Õpi reegleid, et osata mängida!

Põhimõte

OFC pokkeris saavad üheaegselt osaleda kaks kuni neli mängijat. Kasutades standardset 52 kaardiga pakki, jagatakse igale mängijale 13 kaarti. Mängijad kombineerivad oma kaartidest kolm pokkerikätt:

  • Ülemine käsi (kolm kaarti)
  • Keskmine käsi (viis kaarti)
  • Alumine käsi (viis kaarti)

Käed tuleb moodustada järgnevalt:

  • Ülemine käsi – kõige nõrgem käsi
  • Keskmine käsi – tugevam kui ülemine käsi
  • Alumine käsi – kõige tugevam käsi

Kui mängija selle reegli vastu eksib, loetakse kõik tema käed vastavas jaotuses vigaseks ning neid käsitletakse kui kõige nõrgemaid võimalikke käsi. Need reeglid kehtivad kõikides OFC mängudes v.a. 2-7 Pineapple, kus: 

  • Ülemine käsi - tugevam kui keskmine käsi, kuid nõrgem alumisest
  • Keskmine käsi - kõige nõrgem käsi
  • Alumine käsi – kõige tugevam käsi

Kui mängija peaks eksima nende reeglite vastu, loetakse kõik tema käed automaatselt “vigasteks” ning võrdsustatakse võimaliku madalaima käega. Kui keskmine käsi ning alumine käsi on tugevuselt võrdsed, loetakse kombinatsioonid samuti “vigasteks”.