OFC Pokkeri strateegia: +EV otsused

Jätkame arutelu ühe Hiina pokkeri olulisima aspekti - pokkerimatemaatika - üle. Oleme juba õppinud lugema oute erinevates olukordades ning arvutama oma tõenäosusprotsenti. Ent me pole veel õppinud määratlema, kas see tõenäosus on edasi tegutsemiseks ikka piisavalt hea. Hold’em pokkeris on see lihtsam, sest seal näed sa panga suurust ning võrdled seda oma võimalusega panka võita. Täna õpetame sulle, kuidas teha OFC-s parimaid otsuseid.

Vaatame lähemalt sama kätt, millega tutvusime juba eelmises OFC matemaatika strateegias

Eelmisel korral arvutasime välja, et juhul, kui meil on Q üleval, kui suured šansid on tabada kuningas või vähemalt viis ning mitte lõhki minna. Selgus, et 49%.  Nüüd on aeg otsustada, kas risk õigustaks ennast?

Esimene asi, millest meil tuleb aru saada, on see, et me ei saa analüüsida kätt nö. "vaakumis". Peame alati pöörama tähelepanu sellele, mida teevad teised mängijad ning kui palju punkte nad koguda võivad.

Teeme asja lihtsamaks ning vaatleme kahte rida, et meil ei tekiks liiga palju võimalusi. Kõigepealt valime me turvalise tee ega riski QQ-ga ülemises reas. Sel juhul on meil rida all ning +4 boonuspunkti. Juhul, kui me otsustame panna 9 keskele ja 4 üles, on meil väike võimalus saada viimases ringis nii kuningas kui emand. Et mitte asja liiga segaseks ajada, jätame selle väikse võimaluse teistesse strateegiatesse.

Nii on meil +4 boonuspunkti, ning me ei saa teise ritta midagi, sest pakki pole jäänud ühtegi üheksat. Kui me paneme nelja ülemisse ritta ja saame rea, ei anta meile lisapunkte.

Heitkem pilk vastastele. Halvim asi, mida OFC-s teha, on lasta vastastel ennast scoopida (võita kõik meie kolm rida). Parimal juhul scoobime neid selle asemel ise.

Mängija 1 alumise rea vastu on meil +1 punkt. Samuti on meil üheksate paar keskel tema kahtede paari vastu. Tal on ainult üks out oma seisu parandamiseks keskmises reas (juhul, kui meie paaridega lõhki ei lähe). Nii et tõenäoliselt saame me ka keskmisest reast +1 punkti. Ülemises reas on meil Q4x ning see on kõige tõenäolisem koht, kus vastane meid kõrgema kickeriga lüüa saab ning meilt -1 punkti võtab. On oluline, et tal poleks seni mingeid boonuspunkte (royalteid) oma kahe paariga all, mis tähendab, et ta ei saa keskmist rida tugevdada ning sealt tuleb +5 punkti Mängija 1-lt.

Nüüd analüüsime riskantsemat mängu emandate paariga ülemises reas. Meil on +4 boonuspunkti all ja +7 üleval emandate paariga. OFC-s on iga Fantaasiamaa väärt 7 punkti ringis. Kui me pääseme Fantaasiamaale, saame me pikemas perspektiivis +7 punkti. "Vaakumis" teenime me Fantaasiamaal +18 punkti (turvalise mänguga vaid +4). Võrrelgem oma kätt Mängija 1-ga. Me oleme 100% kindlad, et võidame alumise rea. Kui me ei ebaõnnestu keskel, annab see meile väga hea võimaluse ka selle võiduks, sest meie vastasel läheb tarvis kahte kuningat viimasel tõmbel ning kaks kuningat on juba lauas.

Kõige tõenäolisem stsenaariumi kohaselt parandab ta oma alumist kahte paari, samas kui meil on meie keskmine rida. Nii et meil on +1 alumisel ja +1 keskmisel real. QQ ülemisel muudab olukorda kardinaalselt, sest meil on hea võimalus vastast scoopida ning teenida vastavalt +3 punkti rohkem. Seega on meil riskides võimalus võtta vastastelt +6 punkti (võites kõik read +3, scoop +3) ning turvalise taktikaga ainult +1.

Kokkuvõttes saame me +5 punkti turvalise mänguga ning riskantse mänguga (QQ üleval) võiksime me rõõmustada +22 punkti üle. Me ei saa välistada iga kord lõhki minemist, seega tuleb meil lugeda punkte ja jälgida tõenäosusi. 22 punkti korrutades 49% tõenäosusega võrdub 10,78 punktiga. Arvutame nüüd, kui palju punkte saame me juhul, kui meil ei õnnestu moodustada QQ-d. Meie vastasel ei ole ekstra boonuspunkte, nii et lõhkiminemise korral teeb see -6 punkti.

Paigutame numbrid valemisse:

(22*0,49) + (-6*0,51) = 7,72

Turvaline taktika +5 punkti, agressiivne +7,72 punkti.

Pikemas perspektiivis teenime me 2,72 punkti enam. See ei pruugi olla piisav kõigi jaoks, ent see erinevus võiks pikemas perspektiivis eristada kaotava mängija võitjast.

Kuid see on kõigest üks tahk. Meil tuleb vaadata teist mängijat, kes on samuti käega seotud. Sel juhul oleme me Mängija 1-ga võrreldes palju kehvemas olukorras. Vaatame ridu: kõrgema mastiga vastane võidab alumise rea (-1 meile). Kõige tõenäolisemalt  võidame me keskmise rea, juhul, kui meie vastane ei moodusta seitsmete kolmikut või rida (+1 meile). Ülemise rea võidame meie emandate paariga ning see annab +1. On väga tähtis, et kõik ässad oleksid juba läinud. Ainuke võimalus meie löömisekson saada kaks kuningat. Nii on meil +1 ülemisest reast, +7 emandate eest ning umbes +7 Fantaasiamaa eest. Kokkuvõttes teenime +15 punkti.

Võtmaks kokku oma kalkulatsioonid peame me veel teadma, kui palju punkte me kaotaksime juhul, kui me ei suuda komplekteerida ülemises käes emandate paari. Me kaotaksime -6 punkti rea ja -4 punkti masti vastu. Nüüd on meil kõik, mida vaja.

Arvutame:

15 x 0,49 + -10 x 0,51 = 7,35 – 5,1 = 2,25

Nii et pikemas perspektiivis teenib meie agressiivne taktika meile 2,25 punkti rohkem kui turvaline taktika.

Muidugi on võimatu mäletada kõiki olukordi või arvutada neid mängu jooksul, kuid te võite alati teha seda pärast oma sessiooni ning hiljem püüda mängides sarnaseid situatsioone leida.