Open Face Hiina pokkeri strateegia: käte moodustamine

Learn How to Build Your Hand in OFC Game the Right Way

Open Face Hiina pokkeri strateegia: käte moodustamine

Texas Holdemis on oluline teha õigeid valikuid: milliste kätega tasub mängida ja millistega mitte. Hiina pokkeris foldida ei saa, kuid õigetest otsustest sõltub palju. Üks olulisemaid otsuseid on see, kuhu paigutada viis esimest kaarti.

See on ülioluline hetk, sest otsustab kogu ülejäänud mängu saatuse. See võrdub tugeva vundamendi rajamisega maja ehitamisel. Kui soovite moodustada tugeva ja potentsiaalselt võitva käe, peate teadma, kuhu asetada oma viis esimest kaarti.

Ent ärme teoretiseeri, analüüsime parem konkreetseid situatsioone reaalsest mängust. Heidame kõigepealt pilgu mängijaile jagatud esimesele viiele kaardile ning analüüsime seejärel nende strateegiat, erinevaid võimalusi ja stiile.

Alustame madalatelt limiitidelt, kuna seal on suurem šanss kohata amatöörmängijaid, kes teevad palju vigu, mistõttu nende käigud annavad diskuteerimiseks rohkem põhjust.

Esimene käsi

Iga mängija alustab 50 punkti või poole sisseostuga. Kahjuks pole meil nende kohta palju informatsiooni. Me ei tea nende mängustiili, ei tea, kas nad kalduvad agressiivsusele, et igal juhul Fantaasiamaale pääseda, või eelistavad konservatiivsemat ja turvalisemat moodust kindlustada kõigepealt alumine ja keskmine rida. Samuti ei ole meil aimu, milliseid vigu nad teha võiksid. 

Meil on paar võimalikku käiku. Turvalisim oleks paigutada  T, T, K alla ja 6, 3 keskele. Sel viisil kindlustame endale tugeva alumise käe, võimaluse saada maja, lisaks on kuningas ka väga tugev kicker, mis tähendab, et viigi korral oleks meie maja tugevam. Teisest küljest on natuke kahju nii tugevat kaarti alla paigutada.

Agressiivse mängu korral oleks T, T, 6 all ning K, 3 keskel. Valides selle stiili, on alumine käsi jätkuvalt tugev, samuti säilib võimalus moodustada maja. Negatiivse küljena tuleks välja tuua asjaolu, et me ei tea, kas ülejäänud kümned ja kuued on ikka "elus". Kuningas keskel on  väga turvaline valik ning selle ja QQ-ga üleval annab meile +7 punkti ja Fantaasiamaa. Võttes aluseks agressiivse taktika võiksime me moodustada midagi taolist: TTTXX/KK/QQ.

Kui positsioonita mängus peaksime eelistama turvalist liini, siis mõnikord tasub kaaluda ka agressiivsema teed.

Sellisel juhul asetaksime T, T alla, 3, 6 keskele ja K üles. Edu korral jõuame Fantaasiamaale ülemise rea KK-ga ning teenime +8 punkti. Siiski on see väga riskantne, kuna meil pole infot "elus" kaartide kohta. Taoline stiil sobiks paremini positsiooniga mängijale, kel on võimalik teiste kaarte lugeda ning saada aimu, kui palju kuningaid kolmesid ja kuusi veel pakis on.

Ent meie mängija otsustas kaardid jaotada nõnda, nagu alloleval pildil näha:

Ta otsustas kõige agressiivsema viisi kasuks. See on üks tüüpilisemaid vigu - mängida liiga agressiivselt et iga hinna eest Fantaasiamaale jõuda. Loomulikult on Fantaasiamaa kasumlik, kuid kõige tähtsam on siiski mitte lõhki minna, eriti, kui sul pole positsiooni.

Teine käsi

Analüüsime nüüd veel ühte kätt ja vaatame, kuidas seda mängida võiks. Selles näites on mängija märksa paremas olukorras – ta näeb juba viit avatud kaarti. Ta teab, et esimesel mängijal ei ole ässasid, mis on ülioluline information turvalisema käe moodustamisel.

Kindla taktika puhul üritaksime me kombineerida alla masti ning paigutaksime  8 ja 2 keskele veel ühe masti tarvis.

Agressiivse mänguga asetaksime aga 8 ja 5 alla, A ja 2 keskele ning K üles. 8 ja 5 on kaks "elus" kaarti kuue outi ning rea tõmbega. Äss ja kaks keskel on "elus" kaardid, mis võimaldavad nii rida kui ka ässapaari, mis avaks ülemise rea kuningatega ukse Fantaasiamaale.

Samas võib küsida: miks peaksime me panema alla 8 ja 5 selle asemel, et paigutada sinna 8 ja 2, mis annaks meile mastitõmbe. Erinevus nende kahe kombinatsiooni vahel on väga väike. Üks annab masti- ja teine reatõmbe. Mida me aga teeme on see, et paneme sinna kõrgemad kaardid, et saada võimalus kaheks kõrgemaks paariks keskel, kui me saame midagi sellist nagu näiteks 2277A

Millise taktika me valima? Kõigepealt peaksime jälgima "elavaid" kaarte. Selles näites on "elus" kõik ässad, 8-d ja 5-d, mis võimaldab meil mängida agressiivselt. Samuti on "elus" kõik emandad ning see on hea uudis. Ent seal on üks "aga". Esimene vastane on väga agressiivne ning otsustas minna väga suurele riskile. Seega oleks meil võtta konservatiivsem suund ning püüda masti all, kahte paari keskel ja kõrget paari üleval. 

Meie valikuks jääb turvaline mäng.

Kolmas käsi

Sellel käel istuval mängijal on parim positsioon. Ta näeb kümmet väljasolevat kaarti 52-st! Mida me teeksime tema asemel istudes? Alustuseks on meil viite paar juba käes, ning see on tugeva alumise käe ehitamiseks suurepärane. Paraku on üks viis ühe meie vastase käes, mis jätab vaid ühe outi.

Järgmisena tuleb meil leida hea kicker. Meil on 6 ja 9. Nende kahe erinevus on väga väike. Üks pakub lisavõimalusena moodustada rida, teine mast. 6 on pisut liiga nõrk ja vaid kahe outiga. 9 on parem, sest sellel on kõik outid, lisaks kui meil peaks õnnestuma lõpuks kokku saada näiteks 5599x, siis võiksime me keskele paigutada väiksemad paarid nagu näiteks 6677x.

Juhul, kui me asetame 6 alla, oleks keskmises reas võimalik 3344x ja madalamad paarid.  Mõistagi on emand väga hea kaart kolme elus oudiga, mis on veelgi parem. Seega ei pea kuigi palju mõtlema, et panna see üles. Selle käe suurimaks puuduseks on nõrk keskmine rida. Meil on ainult üks kuus kahe outiga. Ei tohi unustada, et pakki on jäänud ainult kaks kuningat ja kolm ässa. Juhul, kui me saaksimegi veel ühe emanda, oleks keeruline paigutada seda üles, sest selleks tuleks tugevdada keskmist rida.

Meie arvates on parim viis selle käe mängimiseks asetada 5, 5 ja 9 alla, 6 keskele ning emand üles. See on turvalisim ning samal ajal agressiivne ja tundub hetkel võimalikest variantidest parim.

Loodame, et see artikkel aitas teil paremini mõista, mida on oluline käte moodustamisel jälgida. Pidage meeles – kannatlikkus ja tähelepanelikkus aitavad kombineerida vastaste omadest tugevamad käed.